Què vol dir ‘ser lliure’?

La llibertat és un concepte abstracte gens fàcil de definir. Alguns diccionaris fins i tot ho fan de manera negativa, és a dir, defineixen el que no és llibertat. Em sembla una bona manera de començar per tal de facilitar la comprensió del tema que ens ocupa: direm, doncs, que la llibertat és l'estat o condició de qui no és esclau.

Llibertat – Montaigne

"La verdadera llibertat consisteix en el ple domini d'un mateix"