El Centre

A El Centre de Meditació de Vic, ensenyo, junt amb altres professors, el que m'agrada anomenar 'eines pel despertar'. Els cursos comencen al mes d'octubre, tot i que és possible d'incorporar-se a mig curs, i duren fins a mitjans de juliol. Un cop finalitzat el primer curs, es pot realitzar el segon, fins a un total de quatre. Un cop finalitzats els quatre cursos, la persona compta amb una 'caixa d'eines' prou complerta per poder convertir la seva vida, si així ho vol, en un camí cap a la comprensió i la plenitud.

Primer curs

Durant el primer curs, l'alumne s'adona bàsicament de que no es coneix a sí mateix i que aquesta és la causa principal del dolor i el patiment. Aprèn a mirar dins seu, a través de la meditació, i comença a prendre consciència de l'enorme mecanicitat que hi ha al seu món interior, on els pensaments venen i van amb total llibertat, generant multitud d'emocions negatives, sense poder fer-hi massa res. Les classes s'obren amb un conte que dona peu a una reflexió en grup i acaben sempre amb una meditació.

Cursos posteriors

Per aprofundir en el coneixement d’un mateix: estudi de dues eines fonamentals: l’auto-observació i el record de sí; estudi de les funcions de la màquina: el que penso, el que sento i el que faig;  estudi de la por, la ira, les emocions negatives, etc., etc., etc.